Numer kontaktowy +420 604 304 755

Právní poradenství:

Zajistíme bezpečný chod Vašeho podnikání.
Ochráníme Tvé podnikání.

Právní poradenství

Pro naše klienty sepisujeme různého druhu obchodní smlouvy: z oblasti korporátního a smluvního práva: např. smlouvy nájemní, kupní, rámcové kupní, o dílo, licenční, mandátní, příkazní, o převodu práv atd., a to dle příslušných právních předpisů ČR, Polska nebo platných mezinárodních smluv.

Pro naše klienty z Polska veškeré smlouvy sepisujeme v dvojjazyčné česko-polské verzi.

Zastupujeme naše klienty při soudních sporech na území Polska, České republiky, Slovenska a buď sami v civilněprávních sporech nebo pomocí našich velmi dobře jazykově vybavených obchodních partnerů z řady renomovaných advokátních kanceláří. Takže porada s právníkem v rodném jazyce je samozřejmostí.

Zastupujeme klienty při jednáních s úřady na území České republiky, Polska a Slovenska, a to sami nebo prostřednictvím našich obchodních partnerů, velmi dobře jazykově vybavených odborníků z dané oblasti. Komunikace s příslušným odborníkem v rodném jazyce je samozřejmostí.

Žádost o kontakt